Univerzita Karlova, najstaršia a tiež vážená v zahraničí

Univerzita Karlova, alebo tiež Universitas Carolina, je jedna z najznámejších európskych vysokých škôl najmä pre svoju pestrú históriu a pôvod. Výnimočná svojimi kvalitami v rámci Čiech, ale aj celej Európy, je dnes škola s najvyšším podielom študentov v Čechách, ako aj počtom akademických pracovníkov. Niektoré odbory sa v Čechách na inej škole študovať ani nedajú a mnoho odborníkov sa z tejto školy počas stáročí preslávilo aj v zahraničí.

Universitas Carolina, Karlova univerzita

História

Škola bola založená v roku 1348. Založili ju tri potvrdzujúce listiny. Listina pápeža Klementa VI. potvrdená v Avignone 26. januára 1347, listinou Karla IV. zo 7. apríla 1348 a Eisenašským diplomom zo 14. januára 1349. Listina Karla IV. je však pre históriu školy rozhodujúca, preto sa aj oslavuje ako deň založenia školy 7. apríl. Inšpiráciou pre túto školu boli školy v Paríži, alebo v Neapole. Prvé fakulty sa venovali umeniu, teológii, právu a lekárstvu. Vzhľadom na široký záujem o štúdium zo zahraničia sa na škole učilo v štyroch rôznych častiach. Škola sa tak delila na poľskú, českú, saskú a bavorskú. Najznámejšou stavbou, ktorá sa s históriou Univerzity Karlovy spája, je Karolinum v Starom Meste, neďaleko Staromestského námestia.

Karolinum

Karolinum bol súbor niekoľkých univerzitných stavieb, medzi ktorými sa nachádza dodnes v skutočnosti najstarší vysokoškolský internát v Európe. Karolinum a jeho hlavná budova pri uliciach Železná, Kamzíková, v blízkosti Ovocného trhu spoločne s ďalšími stavbami, dvormi a domami, sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasťou pamiatky sú aj novodobé inštalácie a úpravy, medzi ktoré patrí aj miestna fontána s troma levmi. V súčasnosti je hlavná budova Karolinia sídlom rektora univerzity a centrálneho riadenia s akademickým senátom. Pre absolventov univerzity sa spája najmä ako dejisko slávnostných udalostí.

Univerzita Karlova ako vzdelávacia inštitúcia dnes

V súčasnosti má škola viacero fakúlt zameraných na lekárstvo, sociálne, prírodovedné a humanitné vedy, právo, teológiu a nechýba ani pedagogická fakulta a matematicko-fyzikálna fakulta. Pýšiť sa môže veľkým počtom mien národných buditeľov, spisovateľov, umelcov, politikov, aj úspešných podnikateľov a odborníkov vo viacerých oblastiach, z radov absolventov. Napríklad Karel Hynek Mácha, posledný rakúsky cisár a posledný český kráľ Karel I., Alois Jirásek, Dominik Tatarka, Franz Kafka, Jiří Grygar, historicky významná osobnosť Jan Hus a mnoho ďalších. Škola má vlastné nakladateľstvo a vydávajú vlastné časopisy a magazíny.