Kúpalisko Diakovce je miesto osvedčené desaťročiami

Diakovce pozná veľmi veľa Slovákov. V predstave väčšiny, ktorá obec ešte nenavštívila ide o kúpalisko. Pre tých, čo ho zažili, je často jedinou spomienkou práve toto miesto viac, ako obec samotná. Aj preto, že kúpalisko sa nachádza na jej absolútnom okraji, dokonca až tak ďaleko, že časť kúpaliska sa nachádza už v obci Horné Saliby. Aj tam majú svoje vlastné kúpalisko, ktoré vzniklo rozdelením pôvodného. Máme tak slovenskú raritu – dve kúpaliská vedľa seba, v ktorom platia odlišné cenníky a zároveň aj odlišné kvality.

Diakovce kúpalisko

Diakovce sú osvedčené rokmi

Diakovce sú nám známe už zopár desaťročí. Za socializmu boli miestom, ktoré sa nám spája s letnými prázdninami, ubytovaním v miestnych chatkách či ubytovni, alebo kempingu. všetky tieto možnosti zostali aj dnes. Dokonca je celé zariadenie za celé roky nezmenené. Hoci v posledných rokoch prebehla výrazná rekonštrukcia, miesto je čisté a zatiaľ ho ešte neovplyvnila prestavba, stále si zachováva svoj vzhľad, aký poznáme aj zo starých ešte čiernobielych pohľadníc. Jeden hlavný bazén, dva menšie a rozľahlé plochy pre šport, kemping, či opaľovanie zostali zachované. Hoci od letnej sezóny 2016 pribudlo niekoľko úprav. veľký bazén rozdelili na dva a zanikla tak slávna nezabudnuteľná veľká vodná plocha s modrým obkladom a lomeným odtokom. Dnes sú tu dva bazény, pričom jeden z nich má v strede postavený prístrešok s vodnými tryskami. Vyhovelo sa tak aj nárokom návštevníkov, ktorí podobné vymoženosti nachádzajú inde.

Diakovce sú v okrese Šaľa, vstupné je takmer symbolické a celé zariadenie je ťažké nájsť pod označením Kúpalisko Diakovce. Skôr ho v súčasnosti možno nájsť ako Retro Thermal Diakovce. Informácie o kúpalisku nájdete aj na stránke kupaliskodiakovce.sk