5 vecí, pre ktoré je Islam lepším náboženstvom…

Mešita SXCIslamské náboženstvo je vo svete často chápané ako zlo. Za toto nesprávne chápanie však môžu len uzavreté okruhy fanatizmu a kmene, ktoré si niektoré prvky vykladajú inak, alebo ich chápu po svojom a túto svoju domnienku šíria ďalej. Nikdy nebolo v histórií toľko nenávisti voči jedinému náboženstvu, ako v súčasnosti proti islamu. Pritom celú nenávisť vytvorilo len klamstvo, ktoré tvrdí, že terorizmus je ochranou islamu. Ide o veľký omyl. Aj preto sme zostavili zopár právd, pre ktoré je islam lepším náboženstvom, než si myslíme. Titulok neporovnáva a nedáva odpoveď na otázku, ktoré náboženstvo je najlepšie, ale chce vysvetliť, čo je na islame lepšie, ako je obraz o ňom vďaka konkrétnym interpretáciám. Islam formuje spoločnosť a fungovanie islamských krajín a obsahuje niekoľko pre nás nepochopiteľných vecí, ktorým zrejme neporozumieme. Už len preto, že sú takmer ako utópia. (Foto: freeimages.com)

  1. Islamské náboženstvo je azda jediné, ktoré v skutočnosti niekoľkokrát prikazuje, aby si každý moslim vážil kresťanov a židov. Náboženstvo im prikazuje toleranciu a ak by sa každý odporca islamu pozrel na 1500 ročnú históriu, pochopil by, v akej symbióze tieto náboženstvá žili a žijú dodnes v mnohých arabských krajinách. Kresťania dodnes žijú v mieru v množstve arabských krajín. Ortodoxnosť niektorých krajín nie je vec koránu a islamu, ale vecou pôvodných ideí a mentality, ktoré v daných lokalitách prevládali ešte pred príchodom islamu.
  2. V islamských krajinách často neexistuje sociálny systém. Viera a fungovanie spoločnosti v týchto krajinách počíta s nesmiernou úctou voči starším. Niečo také je u nás nemysliteľné. Tam si vážia starších, starajú sa o nich a bývajú spolu preto neraz viaceré generácie. Preukazovanie úcty k svojim rodičom a starým rodičom je bežné aj v našich končinách, najmä však na vidieku a na severnom, či východnom Slovensku.
  3. Islam priniesol solidárnosť voči chudobným, čo je taktiež u nás nepredstaviteľné. Pravidelne počas každého lunárneho roka každý moslim odovzdáva časť svojho majetku, Zakath, alebo peňažnú sumu, ktorá je ďalej určená chudobným. Rovnako tak je v arabských krajinách bežné, že sa starajú o bezdomovcov, veľmi chudobných a tých, čo nemajú veľa, či nič. Môžu im priniesť jedlo, pozvať ich na hostinu v rámci sviatku a podobne. Dokonca majú v mnohých dedinách prehľad o tom, kto je chudobný, potrebuje pomôcť a vedia potom za kým prísť.
  4. Požičať peniaze a pýtať si aj úroky je v islamských krajinách nemožné. V typicky islamských krajinách je nemožné úrokovať pôžičky. Išlo by vlastne o okrádanie človeka a preto bol vytvorený systém jedinej Islamskej banky, ktorá potrebné peniaze ľuďom poskytuje, no v pravom slova zmysle dlžník nebude mať problém s úžerou, veľkými úrokmi, pretože ide o systém fungujúci celkom inak, ako u nás.
  5. Moslim má prikázané plniť dobré skutky podobne ako Kresťan, alebo aj mnohé polyteistické náboženstvá. Kým veriaci moslim toto prikázanie berie naozaj prísne, svojho hosťa je schopný pohostiť a preukázať nesmierne veľké priateľstvo, očakávajte to isté od kresťana. Ak moslim spácha zlý skutok, nepotrebuje kňaza a zdôverovať sa mu s hriechom. Islamské náboženstvo je o priamom kontakte každého jedného veriaceho s Bohom. Zároveň teda neexistuje v tejto komunikácií prostredník a keďže Boh je priamo nad človekom, vidí skutky a podľa toho sa správa. Tie zlé môže odčiniť dobrými a ak hľadáme náboženstvo, ktoré tak veľmi prikazuje dobro a priateľstvo… nech sa páči, môžeme porovnávať.

Tento článok vznikol ako malý náhľad do faktov a vlastností vo svete zrejme najviac nenávideného náboženstva pre nepochopenie a zneužívanie islamu na hlásanie nepravdy konkrétnymi skupinami. V skutočnosti však ide o mierumilovnejšie náboženstvo, než si myslíme. Článok sa nesnaží propagovať, navádzať a hlásať vieru. Jeho cieľom je zaujať zaujímavými skutočnosťami, ktoré si málo ľudí uvedomuje, alebo o nich nevie.

Upozornenie: článok neobhajuje jednania islamistických šialencov a skupín a ani emigráciu. Spresňuje skutočné fakty, ktorý vyplývajú z podrobného štúdia východných kultúr. V prípade nesúhlasu vítame komentár od reálne študujúceho človeka, alebo priamo odborníka na náboženstvá.